Krispol

Blog

Blog

Czy gaśnica w samochodzie jest obowiązkowa?

Prawo dokładnie reguluje, że każdy kierowca powinien posiadać w samochodzie gaśnicę. Nie ma w nim jednak mowy o jej legalizacji. Mimo to kwestia jej sprawności powinna być dla nas niezwykle ważna, gdyż stanowi element ochrony PPOŻ. W związku z tym jest to kwestia naszego bezpieczeństwa, a niekiedy nawet ratowania życia. Warto więc nie bagatelizować tego obowiązku. Więcej


Zasady przeprowadzania szkoleń ppoż.

Szkolenia przeciwpożarowe mają na celu zwiększenie wiedzy pracowników na temat zagrożeń pożarowych występujących w przedsiębiorstwie oraz zapobieganie wystąpieniu klęski w przyszłości. Pracownicy otrzymują dawkę wiedzy na temat ochrony zdrowia, życia i minia w przypadku wystąpienia zagrożenia. Obowiązek przeprowadzania szkolenia ppoż. zgodnie z obowiązującym prawem spoczywa na pracodawcy. Więcej


Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Każdy budynek oddany do użytku publicznego jest sklasyfikowany pod kątem klasy zagrożenia pożarowego. To oznacza, że musi posiadać zatwierdzoną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego przez jednostkę posiadającą odpowiednią wiedzę w tym zakresie. Więcej


Elementy oznakowania ppoż.

Oznakowanie ppoż pełni bardzo ważną rolę w dzisiejszym świecie. Umożliwiają one bowiem bezpieczną ewakuację z budynku w razie pożaru lub innej niebezpiecznej sytuacji oraz szybkie odnalezienie sprzętu służącego do przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej. Więcej


Wymiana hydrantu krok po kroku

hydranty wewnętrzne, jak i zewnętrzne są ściśle związane z bezpieczeństwem mieszkańców i użytkowników danego budynku, np. w sytuacji gdy dojdzie do pożaru.

Więcej


Dlaczego gaśnice powinny podlegać okresowym przeglądom?

Gaśnice i inne urządzenia przeciwpożarowe powinny znajdować się w każdy budynku oddanym do użytku publicznego. Dlaczego tak ważne jest, aby pamiętać o ich regularnym przeglądzie? Sprawdźcie! Więcej