grupa strażaków

Blog – aktualności i ciekawostki dotyczące ppoż i BHP

Sprawdź naszego bloga. Poruszamy tematy związane z BHP oraz z przepisami przeciwpożarowymi. Z przyjemnością i radością dzielimy się z Wami naszą wiedzą i doświadczeniem. Doradzamy i pomagamy w zakupie sprzętów w zakresie BHP. Wyjaśniamy wszelkie wątpliwości dotyczące instrukcji oraz interpretacji przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w naszym kraju. Uświadamiamy, jak niebezpieczne jest nieprzestrzeganie przepisów BHP i ppoż.


hydrant zewnętrzny

Zagrożenia pożarowe występujące w przypadku większości obiektów budowlanych wiążą się z wysokim ryzykiem odniesienia obrażeń przez jego użytkowników, a także oznaczają duże prawdopodobieństwo powstania znacznych strat materialnych. Dla ich zmniejszenia stosuje się różne rozwiązania techniczne redukujące szanse na pojawienie się i rozprzestrzenienie pożaru, a także pozwalające na skuteczną walkę z ogniem. Jednym z nich jest montaż instalacji hydrantowej, która dostarcza wody potrzebnej do prowadzenia akcji gaśniczej. Wszystkie służące do tego urządzenia muszą być jednak sprawne. Dla potwierdzenia tego faktu konieczne są okresowe badania hydrantów i ich legalizacja. Przekonajmy się, jakie przepisy regulują ten obowiązek i sprawdźmy, co jest najważniejsze w ramach kontroli.

hydrant wewnętrzny

System ochrony ppoż. składa się z elementów, które służą zmniejszeniu ryzyka wynikającego z pojawienia się ognia i mają pomagać w jego wykryciu oraz ugaszeniu, a także zagwarantowaniu bezpieczeństwa osobom przebywającym się na zagrożonym obszarze. Wśród rozwiązań pomagających w walce z ogniem znajdują się hydranty przeciwpożarowe, mające dostarczać środek gaśniczy jednostkom straży pożarnej działającym w budynku lub poza nim. Dla zapewnienia ich prawidłowego działania należy zadbać o właściwy stan techniczny instalacji. Niezbędne okaże się odbiorcze i okresowe badanie hydrantów. Przekonajmy się, z czego wynika ten obowiązek i kiedy musi się ono odbyć.

gaśnica samochodowa

Prawo dokładnie reguluje, że każdy kierowca powinien posiadać w samochodzie gaśnicę. Nie ma w nim jednak mowy o jej legalizacji. Mimo to kwestia jej sprawności powinna być dla nas niezwykle ważna, gdyż stanowi element ochrony PPOŻ. W związku z tym jest to kwestia naszego bezpieczeństwa, a niekiedy nawet ratowania życia. Warto więc nie bagatelizować tego obowiązku.

drzwi przeciwpożarowe

W wielu miejscach wstawienie drzwi przeciwpożarowych jest koniecznością. Jednak zanim to zrobimy powinniśmy zastanowić się, czego od nich oczekujemy. Najczęściej mają one zapewniać bezpieczeństwo, a jednocześnie być funkcjonalne. Pamiętajmy jednak, że są to przegrody, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia, w związku z czym muszą spełniać określone restrykcyjne normy i posiadać konkretne właściwości.

hydrant wewnętrzny

Hydrant jest specjalnym kranem sieci wodociągowej umieszczonym w dostępnych dla wszystkich miejscach, którego zadaniem jest pobór wody z sieci w sytuacji zagrożenia pożarowego. Wyróżniamy różne typy hydrantów: uliczne, nadziemne, podziemne i wewnętrzne. Te ostatnie służą do gaszenia pożarów w zarodku i do dogaszania tlących się jeszcze pogorzelisk. Aby mogły rzetelnie wywiązywać się ze swoich obowiązków w sytuacji zagrożenia, muszą być sprawne, dlatego niezwykle ważne jest regularne wykonywanie badania ich wydajności.

żółty hydrant

Hydranty wewnętrzne, jak i zewnętrzne są ściśle związane z bezpieczeństwem mieszkańców i użytkowników danego budynku, np. w sytuacji gdy dojdzie do pożaru.

prezentacja

Szkolenia przeciwpożarowe mają na celu zwiększenie wiedzy pracowników na temat zagrożeń pożarowych występujących w przedsiębiorstwie oraz zapobieganie wystąpieniu klęski w przyszłości. Pracownicy otrzymują dawkę wiedzy na temat ochrony zdrowia, życia i minia w przypadku wystąpienia zagrożenia. Obowiązek przeprowadzania szkolenia ppoż. zgodnie z obowiązującym prawem spoczywa na pracodawcy.

naciskanie alarmu pożarowego

Oznakowanie ppoż pełni bardzo ważną rolę w dzisiejszym świecie. Umożliwiają one bowiem bezpieczną ewakuację z budynku w razie pożaru lub innej niebezpiecznej sytuacji oraz szybkie odnalezienie sprzętu służącego do przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej.