wąż na kołowrotku

Sprzedaż gaśnic i innego sprzętu PPOŻ - Bydgoszcz

Firma Krispol z siedzibą w Bydgoszczy zapewnia optymalne rozwiązania związane z ochroną przeciwpożarową. Organizujemy szkolenia dla pracowników w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zajmujemy się również przygotowywaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów użyteczności publicznej i domów wielorodzinnych. Pracownicy firmy dysponują uprawnieniami pozwalającymi na pracę w budynkach o różnym zagrożeniu pożarowym Ponadto, prowadzimy sprzedaż gaśnic i innego sprzętu PPOŻ, wyposażamy naszych klientów w oznakowanie BHP oraz przeprowadzamy wymagane przeglądy okresowe urządzeń gaśniczych.

Prowadząc sprzedaż gaśnic, oferujemy sprzęt gaszący różnego typu. Dystrybuujemy gaśnice pianowe, proszkowe i śniegowe. Każda z nich przeznaczona jest do gaszenia pożarów innego pochodzenia.

 

Gaśnice pianowe

Gaśnice pianowe wykorzystuje się głównie do gaszenia drewna, gumy czy papieru – czyli materiałów, które po zapaleniu dodatkowo ulegają rozżarzeniu. Stosuje się je także w przypadku pożarów cieczy takich jak nafta, alkohol czy eter oraz substancji topniejących pod wpływem ciepła np. smoła lub parafina. Jako czynnika gaszącego, w gaśnicach tego typu, używa się pianki gaśniczej. Wyrzut pianki z urządzenia jest możliwy dzięki zastosowaniu sprężonego gazu. Najczęściej używa się do tego celu dwutlenku węgla lub azotu.

 

Gaśnice proszkowe

W gaśnicach proszkowych stosuje się proszki gaśnicze, czyli zmielone związki węglanowe lub fosforowe. W zależności od tego, jaki środek gaśniczy zawierają, gaśnice te mogą być wykorzystywane w przypadku wystąpienia różnego typu pożarów. Modele z proszkiem fosforowym mogą służyć do gaszenia pożarów ciał stałych, cieczy oraz gazów. Gaśnice zawierające proszek węglanowy nadadzą się zaś neutralizacji płonących cieczy i gazów.

 

Gaśnice śniegowe

Prowadzimy sprzedaż gaśnic śniegowych, które – ze względu na użyty w nich środek gaśniczy – są również nazywane gaśnicami CO2. Zawierają skroplony dwutlenek węgla, który w wyniku rozprężania się osiąga temperaturę -70 stopni Celsjusza. Zaletą tego środka gaśniczego jest to, że nie pozostawia on żadnych zanieczyszczeń na gaszonych przedmiotach. Dlatego też gaśnice tego typu są dedykowane do gaszenia sprzętu elektronicznego pod napięciem.