stół

Szkolenia przeciwpożarowe i BHP - Bydgoszcz

Szkolenia BHP

Zgodnie z zapisami zawartymi w kodeksie pracy osoba, która nie ma dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, nie może być dopuszczona do pracy. Kodeks nakazuje pracodawcy organizowanie regularnych szkoleń z zakresu bhp dla swoich pracowników. Szkolenia te odbywają się w czasie pracy i są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Główne cele szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy to:

  • poznanie przez nich tych przepisów i zasad BHP, które są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie BHP oraz znajomości instalacji ppoż.,
  • zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną pracą,
  • nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych,
  • nabycie umiejętności udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom.

Szkolenia BHP są prawnie wymaganymi szkoleniami, które obejmują pracodawcę, a także pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, biurowych oraz kierowniczych.

Celem szkoleń BHP jest zapoznanie pracowników z przepisami i zasadami BHP lub ich utrwalenie. Każdy nowo przyjęty pracownik, stażysta (praktykant) lub osoba zmieniająca stanowisko pracy musi odbyć

– szkolenie BHP wstępne

– szkolenie BHP okresowe – aktualizujące wiedzę z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 

Oferujemy Państwu szkolenia BHP wstępne oraz okresowe związane z zajmowanym stanowiskiem:

szkolenia BHP – stanowiska robotnicze
szkolenia BHP – stanowiska biurowe – administracyjne
szkolenia BHP – stanowiska kierownicze oraz pracodawcy
Szkolenia przeprowadzane są w zakładach pracy lub w siedzibie ośrodka w terminach dogodnych dla osób szkolonych.

Szkolenia są przeprowadzane w zakładach pracy lub w siedzibie ośrodka w terminach dogodnych dla osób szkolonych, kończą się one egzaminem oraz wydaniem zaświadczeń zgodnych w Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkoleń w dziedzinie BHP.

 

Szkolenia PPOŻ - Bydgoszcz

SZKOLENIE Z ZAKRESU ZWALCZANIA POŻARÓW ORAZ BEZPIECZNEJ EWAKUACJI PRACOWNIKÓW

Szkolenia przeciwpożarowe są szkoleniami prawnie wymaganymi, obejmującymi pracodawcę a także zatrudnionych pracowników. Celem takich szkoleń jest zapoznanie pracowników z przepisami PPOŻ lub ich utrwalenie. Podczas edukowania w dziedzinie bezpieczeństwa w obiektach, stawiamy na praktyczny wymiar zajęć. Zdajemy sobie sprawę, że czysto teoretyczna wiedza może nie sprawdzić się w sytuacjach zagrożenia. Dlatego uczestnicy mają możliwość zobaczenia w praktyce, jak używa się sprzętu gaśniczego. Oferujemy następujące typy szkoleń:

szkolenia PPOŻ dla pracodawców
szkolenia PPOŻ dla osób kierujących
szkolenia PPOŻ dla pracowników
Szkolenia realizowane są w zakładach pracy lub w siedzibie ośrodka w terminach dogodnych dla osób szkolonych.

 

Szkolenia przeciwpożarowe obejmują tematykę:

• zapoznanie z technikami gaszenia pożarów
• zapoznanie z środkami gaśniczymi
dobór gaśnic
• rozmieszczenie gaśnic
• lokalizacja pożaru
• zapoznanie ze znakami przeciwpożarowymi
• alarmowanie i powiadamianie służb ratunkowych

Zdajemy sobie sprawę, że podczas takich kursów, niezwykle istotne jest nabycie praktycznych umiejętności postepowania w sytuacjach zagrożenia. Dlatego każda z osób szkolonych ma możliwość użycia gaśnicy. Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem oraz wydaniem zaświadczeń. Zapraszamy do poznania oferty wykonywania instrukcji bezpieczeństwa.