stół

Szkolenia PPOŻ Bydgoszcz

W ramach naszej działalności w Bydgoszczy zajmujemy się prowadzeniem szkoleń PPOŻ. Zgodnie z obowiązującym prawem wszyscy pracownicy muszą zapoznać się z zasadami ochrony przeciwpożarowej oraz procedurami, które należy wdrożyć w przypadku wystąpienia pożaru. Pracodawca jest zobowiązany do zorganizowania szkolenia, które zostanie poprowadzone przez specjalistę z odpowiednim doświadczeniem. Nasza usługa obejmuje opracowanie indywidualnego programu, dopasowanego do potrzeb danej firmy oraz przeprowadzenie zajęć z zakresu zwalczania pożarów, oraz bezpiecznej ewakuacji. Celem takich szkoleń jest zapoznanie pracowników z przepisami PPOŻ lub ich utrwalenie. W celu omówienia szczegółów współpracy zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszej oferty.

 

Jak wyglądają szkolenia PPOŻ?

W czasie prowadzonego przez nas szkolenia PPOŻ uczestnicy zapoznają się oznaczeniami przeciwpożarowym oraz przyswoją zasady postępowania w przypadku wystąpienia pożaru. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia. Ważnym elementem szkolenia będzie również nauka korzystania z gaśnicy i udzielania pierwszej pomocy. W naszej firmie stawiamy na praktyczny wymiar zajęć. Zdajemy sobie sprawę, że czysto teoretyczna wiedza może nie sprawdzić się w sytuacjach zagrożenia. Dlatego uczestnicy mają możliwość zobaczenia w praktyce, jak używa się sprzętu gaśniczego. Oferujemy następujące typy szkoleń:

 • szkolenia PPOŻ dla pracodawców,
 • szkolenia PPOŻ dla osób kierujących,
 • szkolenia PPOŻ dla pracowników.

Szkolenia realizowane są w zakładach pracy lub w siedzibie ośrodka w terminach dogodnych dla osób szkolonych.

Szkolenia przeciwpożarowe obejmują następującą tematykę:

 • zapoznanie z technikami gaszenia pożarów,
 • zapoznanie z środkami gaśniczymi,
 • dobór gaśnic,
 • rozmieszczenie gaśnic,
 • lokalizacja pożaru,
 • zapoznanie ze znakami przeciwpożarowymi,
 • alarmowanie i powiadamianie służb ratunkowych.

Zdajemy sobie sprawę, że podczas takich kursów, niezwykle istotne jest nabycie praktycznych umiejętności postepowania w sytuacjach zagrożenia. Dlatego każda z osób szkolonych ma możliwość użycia gaśnicy. Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem oraz wydaniem zaświadczeń.

 

Szkolenia BHP dla pracowników

Zgodnie z zapisami zawartymi w kodeksie pracy osoba, która nie ma dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, nie może być dopuszczona do swoich obowiązków pracowniczych. Kodeks nakazuje pracodawcy organizowanie regularnych szkoleń z zakresu bhp dla swoich pracowników. Szkolenia te odbywają się w czasie pracy i są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Główne cele szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy to:

 • poznanie przez nich tych przepisów i zasad BHP, które są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie BHP oraz znajomości instalacji ppoż.,
 • zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną pracą,
 • nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych,
 • nabycie umiejętności udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom.

Szkolenia BHP są prawnie wymaganymi szkoleniami, które obejmują pracodawcę, a także pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, biurowych oraz kierowniczych.

 

Szkolenia BHP wstępne i okresowe

Celem szkoleń BHP jest zapoznanie pracowników z przepisami i zasadami BHP lub ich utrwalenie. Każdy nowo przyjęty pracownik, stażysta (praktykant) lub osoba zmieniająca stanowisko pracy musi odbyć

 • szkolenie BHP wstępne,
 • szkolenie BHP okresowe – aktualizujące wiedzę z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Oferujemy Państwu szkolenia BHP wstępne oraz okresowe związane z zajmowanym stanowiskiem:

 • szkolenia BHP – stanowiska robotnicze,
 • szkolenia BHP – stanowiska biurowe – administracyjne,
 • szkolenia BHP – stanowiska kierownicze oraz pracodawcy.

Szkolenia przeprowadzane są w zakładach pracy lub w siedzibie ośrodka w terminach dogodnych dla osób szkolonych. Szkolenia są przeprowadzane w zakładach pracy lub w siedzibie ośrodka w terminach dogodnych dla osób szkolonych, kończą się one egzaminem oraz wydaniem zaświadczeń zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkoleń w dziedzinie BHP.

 

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego Bydgoszcz

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego szczegółowo określają zasady ochrony przeciwpożarowej w danym obiekcie. Dokument ten musi się znaleźć w każdym budynku, a za jej wykonanie odpowiedzialny jest pracodawca lub inspektor ochrony przeciwpożarowej. Jego zawartość jest ściśle określona przez prawo i musi zawierać szereg elementów, między innymi: warunki ochrony przeciwpożarowej, opis postępowania w przypadku zagrożenia pożarowego, a także plan obiektu i rozmieszczenie sprzętu gaśniczego. Jeżeli zależy Państwu na poprawnym wykonaniu instrukcji bezpieczeństwa, zapraszamy do skorzystania z usług firmy Krispol w Bydgoszczy!