hydrant

Przeglądy hydrantów Bydgoszcz

Wszystkich naszych Klientów z Bydgoszczy zapraszamy do skorzystania z usługi przeglądu hydrantów, który ze względu na kwestie bezpieczeństwa, należy wykonywać minimum raz w roku. Zatrudniamy specjalistów z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w kontroli tego typu sprzętu, dzięki czemu zyskają Państwo gwarancję rzetelnie wykonanej pracy. W ramach naszej działalności zajmujemy się przeglądem hydrantów zewnętrznych.

Usługa obejmuje kontrolę ich prawidłowe rozmieszczenie w budynku. Ważne, aby hydrant znajdował się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu oraz miał dołączoną czytelną instrukcję obsługi. Istotną kwestią jest także zadbanie o odpowiednie oznakowanie budynku, tak aby każdy mógł bez problemu zlokalizować hydrant. Podczas przeglądu sprawdzamy także mocowanie do ściany, miernik ciśnienia, pracę zaworu automatycznego oraz prądownicy. Dopiero po skontrolowaniu wszystkich powyższych elementów można przejść do bezpiecznego użytkowanie hydrantu. Zapraszamy do kontaktu i zarezerwowania dogodnego terminu przeprowadzenia kontroli. Zachęcamy także do skorzystania z usługi przeglądu gaśnic.

 

Hydrant wewnętrzny DN25

Hydrant wewnętrzny DN25 zawieszany z wężem półsztywnym 25mm. Wersja uniwersalna: możliwość podłączenia tego samego hydrantu w wykonaniu lewym lub prawym. Otwory przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie do instalacji zasilającej 1” i 2”, oferują sześć możliwości podłączeń: z boku, z tyłu, z góry. Ciśnienie pracy od 0,2 do 1,2 MPa.

 

Hydrant wewnętrzny zawieszany z wężem półsztywnym φ25mm o głębokości 160mm.

Wersja uniwersalna: możliwość podłączenia tego samego hydrantu w wykonaniu lewym lub prawym. Otwory przyłączeniowe są zaślepione i umożliwiają podłączenie do instalacji zasilającej 1” i 2”, oferują sześć możliwości podłączeń: z boku, z tyłu, z góry. Ciśnienie pracy od 0,2 do 1,2 MPa.

 

Hydrant wewnętrzny zawieszany z wężem półsztywnym φ33mm z miejscem na gaśnicę.

Wersja uniwersalna: możliwość podłączenia tego samego hydrantu w wykonaniu lewym lub prawym. Otwory przyłączeniowe są zaślepione i oferują sześć możliwości podłączeń: z boku, z tyłu, z góry. Ciśnienie pracy od 0,2 do 0,7 MPa.

 

Pomiar wydajności hydrantów Bydgoszcz

Pomiar wydajności hydrantów to jedna z usług świadczonych przez naszą firmę w Bydgoszczy. Celem badania jest kontrola ilości wypływającej wody na sekundę. Ważne, aby hydrant spełniał odpowiednie normy, dzięki którym będzie mógł być skutecznie wykorzystywany do gaszenia ewentualnych pożarów. Wydajność poboru wody różni się w zależności od rodzaju urządzenia i wynosi odpowiednio:

  • dla hydrantu 25 – 1,0 dm3/s;
  • dla hydrantu 33 – 1,5 dm3/s;
  • dla hydrantu 52 – 2,5 dm3/s;
  • dla zaworu 52 – 2,5 dm3/s.

W przypadku odchyleń od normy należy podjąć działania naprawcze lub zdecydować się na wymianę hydrantu.