Gdzie wymagana jest instrukcja bezpieczeństwa?

Zagrożenia pożarowe są szczególnie niebezpieczne w wysokich obiektach, gdzie jednorazowo przebywa większa liczba osób, ponieważ sprawia to, iż przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej będzie bardziej skomplikowane, a gaszenie może wymagać dobrego zapoznania się ze specyfiką obiektu. Dla minimalizacji zagrożeń tego rodzaju niezbędne okaże się nie tylko zainstalowanie odpowiedniego wyposażenia oraz systemów ppoż., ale również opracowanie i umieszczenie w łatwo dostępnym dla służb ratunkowych miejscu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. W Bydgoszczy jej sporządzeniem może zająć się firma Krispol. Przekonajmy się, czym jest ten dokument i sprawdźmy, kiedy będzie wymagany.

 

instrukcja użycia gaśnicy

 

Czym jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (IBP) to dokument, w którym muszą być zawarte kluczowe kwestie związane z warunkami ochrony przeciwpożarowej obiektu. Powinny one być odpowiednio dostosowane do charakteru i przeznaczenia budynku, a także związanych z jego specyfiką zagrożeń. Stanowi ona pomoc dla jednostek gaśniczych i służb ratowniczych podejmujących działania w danym budynku. Wśród informacji muszą się w niej znaleźć, są dane na temat wyposażenie ppoż., a także warunków dokonywania ich przeglądów i serwisu. Szczególnie istotne będzie wskazanie sposobów postępowania w razie wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia. Potrzebne są poglądowe plany budynku i przyległych terenów. Liczyć się będzie podanie warunków i organizacji akcji ewakuacyjnej oraz pokazanie metod służących do jej skutecznej realizacji. Liczy się też m.in. określenie trybu zapoznania użytkowników obiektu z treścią IBP.

 

Kto przygotowuje IBP i gdzie będzie potrzebna?

IBP opracowuje osoba wykonująca czynności z zakresu ochrony ppoż. a zarządca lub właściciel obiektu przekazuje ją powiatowemu lub miejskiemu komendantowi PSP. Dokument podlega aktualizacji przynajmniej co 2 lata. Będzie konieczny m.in. budynkach użyteczności publicznej, np. szkołach i szpitalach, a ponadto w obiektach zamieszkania zbiorowego, a więc hotelach, pensjonatach, domach opieki i sanatoriach, jak również w budynkach produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich.