Co warto wiedzieć na temat szkoleń ppoż?

Pojawienie się ognia w budynku, w którym może przebywać większa liczba osób, jest niebezpieczne, ponieważ towarzyszący temu dym może znacznie utrudniać prowadzenie akcji ewakuacyjnej, ograniczając widoczność, a także stwarzając ryzyko zatrucia się gazami pożarowymi. Równie groźna okaże się wysoka temperatura oraz płomienie, które mogą odciąć drogę ucieczki i powodować poważne poparzenia. Sposobem na ograniczenie zagrożenia dla ich zdrowia i życia ludzi oraz zmniejszenie skali strat materialnych, będzie właściwe zachowanie i w razie potrzeby wykorzystanie odpowiednich urządzeń ułatwiających zduszenie zarzewia ognia. Żeby było to jednak możliwe, niezbędne stanie się przeprowadzenie szkolenia ppoż. W Bydgoszczy ich organizowaniem zajmuje się firma KRISPOL. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

 

szkolenia przeciwpożarowe

 

Dlaczego szkolenia przeciwpożarowe są konieczne?

Szkolenia ppoż. przygotowują do odpowiedniego zachowania w razie niebezpieczeństwa, mogą więc znacznie ułatwić ewakuację lub opanowania ognia. Równie ważny będzie jednak również fakt, że są one wymagane z uwagi na obowiązujące przepisy. Obowiązek ich organizowania wynika z zapisów Kodeksu pracy, który nakłada na pracodawcę powinność informowania osób zatrudnionych w danej firmie o istniejących niebezpieczeństwach oraz właściwych metodach postępowania w razie wystąpienia sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu innych ludzi. Istotna jest też Ustawa o ochronie przeciwpożarowej, która mówi, że właściciel budynku, zarządca albo podmiot, który faktycznie nim włada, musi dopilnować zapoznania się przez pracowników z istniejącymi przepisami ppoż.

 

Jak powinno wyglądać szkolenie przeciwpożarowe?

Szkolenia przeciwpożarowe mogą być przeprowadzane przez osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje w tym obszarze. W grę wchodzą więc m.in. specjaliści zatrudnieni w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, mający tytuł inżyniera pożarnictwa albo inspektora ochrony przeciwpożarowej, a także technika pożarnictwa. Szkolenie powinno stanowić część wstępnego szkolenia podstawowego oraz instruktażu ogólnego. Zagadnienia tego typu muszą być też poruszane w ramach szkolenia okresowego.