Krispol

Oferta SPRZEDAŻ

Sprzedaż gaśnic i innego sprzętu PPOŻ - Bydgoszcz

Firma Krispol z siedzibą w Bydgoszczy zapewnia optymalne rozwiązania związane z ochroną przeciwpożarową. Organizujemy szkolenia dla pracowników w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zajmujemy się również przygotowywaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów użyteczności publicznej i domów wielorodzinnych. Pracownicy firmy dysponują uprawnieniami pozwalającymi na pracę w budynkach o różnym zagrożeniu pożarowym Ponadto, prowadzimy sprzedaż gaśnic i innego sprzętu PPOŻ, wyposażamy naszych klientów w oznakowanie BHP oraz przeprowadzamy wymagane przeglądy okresowe urządzeń gaśniczych.

Prowadząc sprzedaż gaśnic, oferujemy sprzęt gaszący różnego typu. Dystrybuujemy gaśnice pianowe, proszkowe i śniegowe. Każda z nich przeznaczona jest do gaszenia pożarów innego pochodzenia.

Gaśnice pianowe

Gaśnice pianowe wykorzystuje się głównie do gaszenia drewna, gumy czy papieru – czyli materiałów, które po zapaleniu dodatkowo ulegają rozżarzeniu. Stosuje się je także w przypadku pożarów cieczy takich jak nafta, alkohol czy eter oraz substancji topniejących pod wpływem ciepła np. smoła lub parafina. Jako czynnika gaszącego, w gaśnicach tego typu, używa się pianki gaśniczej. Wyrzut pianki z urządzenia jest możliwy dzięki zastosowaniu sprężonego gazu. Najczęściej używa się do tego celu dwutlenku węgla lub azotu.

Gaśnice proszkowe

W gaśnicach proszkowych stosuje się proszki gaśnicze, czyli zmielone związki węglanowe lub fosforowe. W zależności od tego, jaki środek gaśniczy zawierają, gaśnice te mogą być wykorzystywane w przypadku wystąpienia różnego typu pożarów. Modele z proszkiem fosforowym mogą służyć do gaszenia pożarów ciał stałych, cieczy oraz gazów. Gaśnice zawierające proszek węglanowy nadadzą się zaś neutralizacji płonących cieczy i gazów.

Gaśnice śniegowe

Prowadzimy sprzedaż gaśnic śniegowych, które – ze względu na użyty w nich środek gaśniczy – są również nazywane gaśnicami CO2. Zawierają skroplony dwutlenek węgla, który w wyniku rozprężania się osiąga temperaturę -70 stopni Celsjusza. Zaletą tego środka gaśniczego jest to, że nie pozostawia on żadnych zanieczyszczeń na gaszonych przedmiotach. Dlatego też gaśnice tego typu są dedykowane do gaszenia sprzętu elektronicznego pod napięciem.

 

Potrzebujesz więcej informacji?

napisz do nas

lub zadzwoń pod nr +48 504 618 186

Potrzebujesz więcej informacji?

napisz do nas

lub zadzwoń pod nr +48 504618186

zobacz także