Wymiana hydrantu krok po kroku

Hydranty wewnętrzne, jak i zewnętrzne są ściśle związane z bezpieczeństwem mieszkańców i użytkowników danego budynku, np. w sytuacji gdy dojdzie do pożaru.


żółty hydrant

Powinniśmy więc w każdej sytuacji posiadać pewność, że działają one sprawnie i nic nie stoi na przeszkodzie ich użycia. W związku z tym obowiązkowo należy poddawać je przeglądom technicznym oraz czynnościom konserwującym. Powinny się one odbywać co najmniej raz do roku, a jeśli zachodzi taka konieczność to nawet częściej. Niekiedy możliwe będzie przeprowadzenie naprawy, usprawnienia pracy hydrantu, jednak w innych sytuacjach może pojawić się konieczność jego wymiany. To również prace techniczne, którymi musi zająć się wyspecjalizowana w tym zakresie firma. Pamiętajmy, że jako system przeciwpożarowy, hydrant musi spełniać określone wymogi.

 

Na czym polega wymiana hydrantu?

Najczęściej na wstępie przeprowadza się jego dokładną kontrolę, sprawdza się stan techniczny i działanie poszczególnych elementów. Specjaliści muszą również sprawdzić, czy posiada on odpowiednie oznakowanie oraz instrukcję obsługi. Następnie zaleca się wykonanie pomiarów ciśnienia oraz wydajności. Jeśli wszystko jest w porządku, to zostaje on oznaczony jako sprawdzony, wraz z odpowiednią datą. Jeśli jednak pojawią się jakiekolwiek poważniejsze uszkodzenia, właściciel musi zostać niezwłocznie poinformowany, a hydrant oznaczony jako uszkodzony. Wówczas można, zgodnie z zasadami BHP przeprowadzić jego naprawę lub regenerację, zależnie od tego czego dotyczą awarie, lub wymiany całego hydrantu, co stosuje się szczególnie w przypadku starszych urządzeń.

 

Jak wygląda wymiana hydrantu?

Przede wszystkim na czas pracy konieczne jest odcięcie do niego dopływu wody, gdyż z nią nie byłby one możliwe. Następnie przeprowadza się wymianę całości lub poszczególnych elementów, przywraca się dopływ wody, oraz przeprowadza po raz kolejny sprawdzenie funkcjonowania hydrantu. Wówczas może on zostać oznaczony jako sprawdzony w danym dniu i jako odpowiednio działający oczekiwać kolejnego serwisu.