Na czym polegają badania hydrantów wewnętrznych?

Hydrant jest specjalnym kranem sieci wodociągowej umieszczonym w dostępnych dla wszystkich miejscach, którego zadaniem jest pobór wody z sieci w sytuacji zagrożenia pożarowego. Wyróżniamy różne typy hydrantów: uliczne, nadziemne, podziemne i wewnętrzne. Te ostatnie służą do gaszenia pożarów w zarodku i do dogaszania tlących się jeszcze pogorzelisk. Aby mogły rzetelnie wywiązywać się ze swoich obowiązków w sytuacji zagrożenia, muszą być sprawne, dlatego niezwykle ważne jest regularne wykonywanie badania ich wydajności.


hydrant wewnętrzny

 

Jak często trzeba przeprowadzać badanie hydrantów wewnętrznych?

Polskie prawo narzuca na nas obowiązek wykonywania regularnych badań hydrantów. Według przepisów powinno się je przeprowadzać przynajmniej raz do roku. Takie wymagania powstały ze względu na zapewnienie nam bezpieczeństwa, dlatego nie można ich lekceważyć. Bez aktualnych badań niemożliwe jest ubezpieczenie czy odebranie budynku.

W miarę upływu czasu instalacja może ulegać niebezpiecznemu zaśniedzeniu. Nieużywany i nieuruchamiany regularnie hydrant może w momencie zagrożenia odmówić posłuszeństwa. Badanie hydrantów zapewnia ich sprawność, dzięki czemu unikniemy drogich prac remontowych.

Takie badania wykonuje się także w nowych instalacjach, aby sprawdzić, czy mają odpowiednie ciśnienie i wydajność. Bez stosownego protokołu z badania hydrantu odbiór instalacji przez Państwową Straż Pożarną nie będzie możliwy.

 

Co jest sprawdzane podczas badania hydrantów wewnętrznych?

W czasie takiego badania sprawdzana jest wydajność i ciśnienie hydrantu. Po wykonanym badaniu przygotowywany jest specjalna dokumentacja oraz protokół badania wydajności i ciśnienia.

W trakcie badania otwierana jest skrzynka hydrantowa, a do zaworu hydrantowego jest podłączane urządzenie służące do robienia pomiarów. Następnie hydrant jest otwierany. Woda leje się z niego prosto do przygotowanego wcześniej pojemnika, a wyniki ciśnienia statycznego i dynamicznego są skrupulatnie zapisywane. Po pomyślnym przejściu badania na skrzynkę hydrantową naklejana jest specjalne oznaczenie, które potwierdza wykonanie badania.