Legalizacja gaśnic w świetle przepisów

Legalizacja to obowiązkowa procedura, która dotyczy wszystkich rodzajów gaśnic. W przypadku wystąpienia pożaru te przenośne zbiorniki mają na celu zwiększenie naszego bezpieczeństwa, służą do ochrony życia i mienia, dlatego należy dbać o to, aby zawsze cechowały się nienaganną skutecznością.


gaśnica na korytarzu

 

Legalizacja czy przegląd gaśnic? Wyjaśnienie pojęć

W pierwszej kolejności wyjaśnimy, co właściwie oznacza termin „legalizacja gaśnic” zgodnie z przepisami prawa. Otóż teoretycznie nie istnieje takie pojęcie jak “legalizacja” gaśnicy. Jest to określenie występujące przede wszystkim w języku potocznym, chociaż w różnorodnych przepisach również bardzo często się z nim spotykamy. Tak naprawdę obowiązkowa procedura, która polega na sprawdzeniu, stwierdzeniu i poświadczeniu dowodem legalizacji, powinna być nazywana przeglądem.

Zatem przeglądowi gaśnic - zgodnie z przepisami prawnymi - podlegają zbiorniki przenośne (tzn. takie, które zmieniają miejsce między napełnieniem a opróżnieniem), które mają pojemność większą niż 0,35 dm3 i nadciśnienie wyższe niż 0,5 bara. Dotyczy to zarówno gaśnic przenośnych, jak i przewoźnych.

 

Czynności podejmowane podczas legalizacji gaśnic

Legalizacja gaśnicy może być wykonana wyłącznie przez osoby wykwalifikowane, które dysponują stosownymi uprawnieniami związanymi z przeglądami sprzętu przeciwpożarowego. W tym celu warto zgłosić się do naszej firmy Krispol, która specjalizuje się w tego typu działaniach w Bydgoszczy i okolicach. Podczas przeglądu gaśnic wykonywane są następujące czynności:

  • ocena stanu technicznego,
  • weryfikacja plomby, węży i prądownic,
  • skontrolowanie poziomu i stanu środka gaśniczego,
  • kontrola wymaganych napisów umieszczonych na gaśnicy pod względem ich czytelności i zgodności z przepisami.

Gaśnica po legalizacji powinna być odpowiednio oznaczona. Na kontrolce umieszcza się niezbędne informacje o przeglądzie i stanie technicznym gaśnicy.

Przegląd gaśnic należy wykonywać co roku. Dodatkowo warto też pamiętać, że każda gaśnica ma swoją określoną datę ważności, dlatego też w większości przypadków co 5 lat podlegają wymianie.