Elementy oznakowania ppoż.

Oznakowanie ppoż pełni bardzo ważną rolę w dzisiejszym świecie. Umożliwiają one bowiem bezpieczną ewakuację z budynku w razie pożaru lub innej niebezpiecznej sytuacji oraz szybkie odnalezienie sprzętu służącego do przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej.


naciskanie alarmu pożarowego

W ochronie przeciwpożarowej wyróżnić można wiele różnych oznaczeń i każde z nich informuje o czym innym. Warto więc poznać podstawowe elementy oznakowania ppoż dostępne na rynku.

 

Znaki pomocne podczas ewakuacji budynku

Wyznaczenie odpowiednich ścieżek do ewakuacji budynku jest niezwykle ważne, ponieważ dzięki temu możliwe jest szybkie opuszczenie budynku w razie zagrożenia. Dlatego też właściciel budynku zobowiązany jest do zapewnienia oznaczeń dróg ewakuacyjnych w budynku. Warto mieć na uwadze, że jedno wyjście ewakuacyjne jest niewystarczające, dlatego w budynku muszą być co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne. W budynku oznaczenia ewakuacyjne nie dotyczą wyłącznie samego wyjścia, ale także schodów przeciwpożarowych, alternatywnych korytarzy oraz umiejscowienia drabin ratowniczych potrzebnych do ewakuacji.

 

Oznakowanie elementów systemu ratowniczego

Właściwe oznaczenie systemu ratowniczego pełni bardzo ważną rolę ze względu na to, iż w razie nagłego wypadku lub nieprzewidzianej sytuacji szybka reakcja jest niezwykle ważna. Dlatego też wszelkie hydranty czy też gaśnice muszą być dobrze oznaczone. Warto mieć na uwadze, iż tego typu oznaczenia muszą mieć właściwości fotoluminescencyjne, które umożliwiają szybkie znalezienie konkretnego sprzętu nawet podczas awarii prądu lub przy dużym zadymieniu, gdy widoczność jest ograniczona. Jest to ważne nie tylko dla osób przebywających w budynku, ale także służb ratunkowych, które po przybyciu na miejsce muszą szynko odnaleźć się w danym budynku. W każdym budynku użyteczności publicznej zostaje oznaczone usytuowanie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. Wyróżniamy również miejsca, w których znajdują się elementy sterujące urządzeniami przeciwpożarowymi oraz wyłączniki prądu.