Dlaczego gaśnice powinny podlegać okresowym przeglądom?

Gaśnice i inne urządzenia przeciwpożarowe powinny znajdować się w każdy budynku oddanym do użytku publicznego. Dlaczego tak ważne jest, aby pamiętać o ich regularnym przeglądzie? Sprawdźcie!


serwis gaśnic

 

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Obowiązek posiadanie gaśnic w budynkach publicznych, czy zakładach pracy jest regulowany prawnie, podobnie jak i kwestia wykonywania okresowych przeglądów wszystkich urządzeń przeciwpożarowych. Niemniej nie warto traktować tych przepisów, jako przykrych, niepotrzebnych obowiązków, gdyż wszystkie te procedury mają przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo w razie ewentualnego zagrożenia. Niestety do pożarów może dojść przez czyjeś zaniedbanie, niedopatrzenie lub zupełny przypadek. Są to często sytuacje losowo, których nie da się przewidzieć. Dlatego, niezależnie od okoliczności, trzeba mieć pewność, że w razie niebezpieczeństwa, gaśnice spełnią swoją funkcję i pomogą przezwyciężyć zagrożenie.

 

Jak wygląda przegląd okresowy gaśnicy?

Okresowy przegląd gaśnic powinien być wykonywany przez profesjonalną firmę, która ma do tego specjalne uprawnienia. Nasi fachowcy od lat działają na rynku i świadczą usługi na wysokim poziomie stąd, jeśli potrzebujecie przeprowadzić legalizację gaśnic w okolicy Bydgoszczy, to zapraszamy do kontaktu.

Proces przeglądu składa się z kilku kroków. Zaliczymy do nich m.in.:

  • sprawdzenie stanu technicznego zbiornika gaśnicy, daty jej produkcji, wyglądu powłoki lakierowej oraz widoczności wszystkich oznakowań,
  • kontrola węża oraz elementów zewnętrznych,
  • sprawdzenie ciśnienia wewnątrz zbiornika gaśnicy,
  • ważenie gaśnicy, aby ustalić, czy ilość proszku gaśniczego jest odpowiednia.

 

Jak często należy wykonywać przegląd

Wszystkiego gaśnice, które użytkowane są w Polsce, wymagają wykonywania przeglądu raz do roku. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, że dodatkowo przegląd jest konieczny także po każdym użyciu tego urządzenia, aby sprawdzić jego zdatność do ponownego wykorzystania. Jeśli chodzi natomiast o środki gaśnicze, mają one ograniczoną datę ważności i co 5 lat należy je w całości wymieniać.

Dodatkowo dobrą praktyką jest także przeprowadzanie samodzielnej kontroli gaśnic przeciwpożarowych na terenie budynku, na przykład raz na kwartał. Właściciel powinien sprawdzić, czy wszystkie urządzenia znajdują się w odpowiednim miejscu, są łatwo dostępne, widoczne, a także czy instrukcje obsługi są wystarczająco czytelne dla potencjalnych użytkowników.