Wykonywanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego – Oferta

Firma Krispol zajmuje się świadczeniem usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej i bhp. Gwarantujemy klientom profesjonalne i zindywidualizowane podejście. Dostosowujemy naszą ofertę do ich potrzeb i oczekiwań. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowana kadrę, złożoną z doświadczonych pracowników, co pozwala nam proponować usługi najwyższej jakości.

Nasza oferta jest kompleksowa i zawiera wszystko, czego mogą potrzebować klienci w zakresie ochronny przeciwpożarowej oraz BHP. Korzystając z doskonałego przygotowania merytorycznego oraz znajomości regulacji ustawowych dotyczących tego obszaru, jesteśmy w stanie podjąć się wykonywania instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla dowolnych obiektów – budynków użyteczności publicznej, siedzib firm, magazynów, hal produkcyjnych. Dostarczamy klientom również znaki PPOŻ i BHP oraz dbamy o ich poprawne rozmieszczenie na terenie obiektu, co znacząco podnosi bezpieczeństwo przebywających w nim osób.

Dbamy o wszystkie elementy instalacji PPOŻ. W ramach naszego serwisu przeprowadzamy przeglądy gaśnic, hydrantów oraz innych sprzętów. Zajmujemy się także legalizacją gaśnic oraz hydrantów. Realizujemy także badania, pomiary oraz wymianę hydrantów.

Na życzenie klienta możemy w pełni przejąć kwestie związane z zarządzaniem obiektem w kwestiach związanych z ochroną PPOŻ i BHP. Obejmuje to, poza wymienionymi wyżej działaniami, również przeprowadzanie gruntownych kontroli zabezpieczeń budynków na wypadek wystąpienia pożaru oraz porządkowanie wszystkich kwestii związanych ochroną przeciwpożarową.

Przeprowadzamy profesjonalne szkolenia PPOŻ i BHP. Dodatkowo, prowadzimy sprzedaż sprzętu gaśniczego oraz znaków PPOŻ i BHP.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z całością naszej oferty :

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie:

 • Okresowe przeglądy techniczne sprzętu ppoż;
 • Legalizacje oraz remonty gaśnic;
 • Próby ciśnieniowe zbiorników gaśnic;
 • Okresowe przeglądy techniczne hydrantów wraz z pomiarami;
 • Próby ciśnieniowe węży hydrantowych na maks. ciśnienie robocze 1,2 MPa;
 • Złomowanie sprzętu;
 • Wyposażenie obiektów w sprzęt gaśniczy, hydrantowy oraz jego montaż;
 • Oznakowanie obiektów znakami ewakuacji i p.poż;
 • Opracowanie oraz aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – szerzej w zakładce Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego;
 • Okresowe przeglądy techniczne drzwi ppoż;
 • Sprzedaż dwutlenku węgla CO2.

Doradztwo techniczne:

 • Prowadzimy szkolenia bhp oraz ppoż – szerzej w zakładce Szkolenia;
 • Pomoc w uporządkowaniu spraw związanych z ochrona przeciwpożarową;
 • Reprezentowanie firm w przypadku kontroli z zewnątrz.

Sprzedaż sprzętu p.poż: 

 • Gaśnice;
 • Znaki ewakuacyjne p.poż, bhp;
 • Instrukcje p.poż, bhp;
 •  Butle z dwutlenkiem węgla CO2;
 • Szafki na gaśnicę;
 • Hydranty;
 • Armatura (łączniki, zawory,itp.);
 • Inny sprzęt p.poż;
 • Odzież BHP.

Bezpłatna dostawa zakupionego sprzętu:

 • Podręcznego sprzętu gaśniczego;
 • Oznakowań przeciwpożarowych i ewakuacyjnych;
 • Wyposażenia hydrantów.