SPRZEDAŻ

  • Sprzętu PPOŻ oraz artykułów BHP
  • Dwutlenku węgla CO2

SZKOLENIA

  • BHP
  • PPOŻ

SERWIS

  • Legalizacje gaśnic i hydrantów
  • Remonty i konserwacje gaśnic
  • Pomiary wydajności hydrantów
  • Badanie ciśnieniowe węży
  • Montaż hydrantów
  • Przeglądy drzwi ppoż