Krispol

Blog

Blog

Na czym polegają badania hydrantów wewnętrznych?

Hydrant jest specjalnym kranem sieci wodociągowej umieszczonym w dostępnych dla wszystkich miejscach, którego zadaniem jest pobór wody z sieci w sytuacji zagrożenia pożarowego. Wyróżniamy różne typy hydrantów: uliczne, nadziemne, podziemne i wewnętrzne. Te ostatnie służą do gaszenia pożarów w zarodku i do dogaszania tlących się jeszcze pogorzelisk. Aby mogły rzetelnie wywiązywać się ze swoich obowiązków w sytuacji zagrożenia, muszą być sprawne, dlatego niezwykle ważne jest regularne wykonywanie badania ich wydajności. Więcej