Krispol

Blog

Blog

Zasady przeprowadzania szkoleń ppoż.

Szkolenia przeciwpożarowe mają na celu zwiększenie wiedzy pracowników na temat zagrożeń pożarowych występujących w przedsiębiorstwie oraz zapobieganie wystąpieniu klęski w przyszłości. Pracownicy otrzymują dawkę wiedzy na temat ochrony zdrowia, życia i minia w przypadku wystąpienia zagrożenia. Obowiązek przeprowadzania szkolenia ppoż. zgodnie z obowiązującym prawem spoczywa na pracodawcy. Więcej


Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Każdy budynek oddany do użytku publicznego jest sklasyfikowany pod kątem klasy zagrożenia pożarowego. To oznacza, że musi posiadać zatwierdzoną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego przez jednostkę posiadającą odpowiednią wiedzę w tym zakresie. Więcej


Elementy oznakowania ppoż.

Oznakowanie ppoż pełni bardzo ważną rolę w dzisiejszym świecie. Umożliwiają one bowiem bezpieczną ewakuację z budynku w razie pożaru lub innej niebezpiecznej sytuacji oraz szybkie odnalezienie sprzętu służącego do przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej. Więcej


Wymiana hydrantu krok po kroku

Hydranty wewnętrzne, jak i zewnętrzne są ściśle związane z bezpieczeństwem mieszkańców i użytkowników danego budynku, np. w sytuacji gdy dojdzie do pożaru.

Więcej


Dlaczego gaśnice powinny podlegać okresowym przeglądom?

Gaśnice i inne urządzenia przeciwpożarowe powinny znajdować się w każdy budynku oddanym do użytku publicznego. Dlaczego tak ważne jest, aby pamiętać o ich regularnym przeglądzie? Sprawdźcie! Więcej


Legalizacja gaśnic w świetle przepisów

Legalizacja to obowiązkowa procedura, która dotyczy wszystkich rodzajów gaśnic. W przypadku wystąpienia pożaru te przenośne zbiorniki mają na celu zwiększenie naszego bezpieczeństwa, służą do ochrony życia i mienia, dlatego należy dbać o to, aby zawsze cechowały się nienaganną skutecznością. Więcej