BHP i PPOŻ – Przepisy prawne

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 roku (z późniejszymi zmianami) par. 15.1. i 2 obsługę podręcznego sprzętu gaśniczego należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją obsługi ustaloną przez Producenta.

Dla zapewnienia sprawności podręcznego sprzętu gaśniczego oraz jego gotowości do użycia należy przeprowadzać:

a) przeglądy stanu technicznego,

b) okresową konserwację,

c) czynności naprawcze,

d) rejestrację i rewizję agregatów proszkowych.

———————————————————————————

Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

——————————————————————————–

Dz. U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1137

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

——————————————————————————–

Dz. U. z 2009 r. Nr 119 poz. 998

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

——————————————————————————–

Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

——————————————————————————–

Dz. U. z 2009 r. Nr 56  poz. 461

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

——————————————————————————–

Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

——————————————————————————–

Dz.U. 2007 nr 240 poz. 1753

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

——————————————————————————–

Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

——————————————————————————–

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

——————————————————————————–

Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1934

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną

——————————————————————————–

Dz.U. 2005 nr 100 poz. 835

Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

——————————————————————————–

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

——————————————————————————–

Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

——————————————————————————–

Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Źródła ustaw: isap.sejm.gov.pl