Krispol

Oferta SPRZEDAŻ


--- Sprzedaż gaśnic ---

Krispol zapewnia optymalne rozwiązania związane z ochroną przeciwpożarową. Organizujemy szkolenia ppoż oraz wykonujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla różnych obiektów. Ponadto wyposażamy naszych klientów w znaki ppoż i BHP oraz przeprowadzamy przeglądy hydrantów i gaśnic.

Prowadząc sprzedaż gaśnic, oferujemy urządzenia gaszące różnego typu. Dystrybuujemy gaśnice pianowe, proszkowe i śniegowe. Każda z nich przeznaczona jest do gaszenia pożarów innego typu.

Gaśnice pianowe

Gaśnice pianowe wykorzystuje się głównie do gaszenia drewna, gumy czy papieru – czyli materiałów, które po zapaleniu dodatkowo ulegają rozżarzeniu. Stosuje się je także w przypadku pożarów cieczy takich jak nafta, alkohol czy eter oraz substancji topniejących pod wpływem ciepła np. smoła lub parafina. Jako czynnika gaszącego w gaśnicach tego typu używa się pianki gaśniczej. Wyrzut pianki z urządzenia jest możliwy dzięki zastosowaniu sprężonego gazu. Najczęściej używa się do tego celu dwutlenku węgla lub azotu.

Kliknij i sprawdź gaśnice pianowe >>

Gaśnice proszkowe

W gaśnicach proszkowych stosuje się proszki gaśnicze, czyli zmielone związki węglanowe lub fosforowe. W zależności od tego, jaki środek gaśniczy zawierają, gaśnice te mogą być wykorzystywane w przypadku wystąpienia różnego typu pożarów. Modele z proszkiem fosforowym mogą służyć do gaszenia pożarów ciał stałych, cieczy oraz gazów. Gaśnice zawierające proszek węglanowy nadadzą się zaś neutralizacji płonących cieczy i gazów.

Kliknij i sprawdź gaśnice proszkowe >>

Gaśnice śniegowe

Gaśnice śniegowe są nazywane również – ze względu na użyty w nich środek gaśniczy – gaśnicami CO2. Zawierają skroplony dwutlenek węgla, który w wyniku rozprężania się osiąga temperaturę -70 stopni Celsjusza. Zaletą tego środka gaśniczego jest to, że nie pozostawia on żadnych zanieczyszczeń na gaszonych przedmiotach. Dlatego też gaśnice tego typu dedykowane są do gaszenia sprzętu elektronicznego pod napięciem.

Kliknij i sprawdź gaśnice śniegowe >>

Pozostałe

Kliknij i sprawdź gaśnice przewoźne >>

Kliknij i sprawdź urządzenia gaśnicze >>

 

--- Sprzedaż hydrantów ---

Kliknij i sprawdź hydranty >>

 

--- Sprzedaż znaków ---

Kliknij i sprawdź znaki >>

 

Potrzebujesz więcej informacji?

napisz do nas

lub zadzwoń pod nr +48 789 123 456

zobacz także