Szkolenia PPOŻ i BHP

Zgodnie z zapisami zawartymi w kodeksie pracy osoba, która nie posiada dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nie może być dopuszczona do pracy. Kodeks nakazuje pracodawcy organizowanie regularnych szkoleń z zakresu bhp dla swoich pracowników. Szkolenia te odbywają się w czasie pracy i przeprowadzane są na koszt pracodawcy. Główne cele szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy to: poznanie przez nich tych przepisów i zasad bhp, które są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bhp oraz znajomości instalacji PPOŻ, zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną pracą, nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, a także umiejętności udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom.

Szkolenia BHP są prawnie wymaganymi szkoleniami, obejmującymi pracodawcę a także pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, biurowych oraz kierowniczych.

Celem szkoleń BHP jest zapoznanie pracowników z przepisami i zasadami BHP lub ich utrwalenie. Każdy nowo przyjęty pracownik, stażysta (praktykant) lub osoba zmieniająca stanowisko pracy musi odbyć
– szkolenie BHP wstępne
– szkolenie BHP okresowe – aktualizujące wiedzę z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

szkolenia_BHPOferujemy Państwu szkolenia BHP wstępne oraz okresowe:

 • szkolenia BHP – stanowiska robotnicze
 • szkolenia BHP – stanowiska biurowe – administracyjne
 • szkolenia BHP – stanowiska kierownicze oraz pracodawcy

Szkolenia przeprowadzane są w zakładach pracy lub w siedzibie ośrodka w terminach dogodnych dla osób szkolonych.

Szkolenia kończą się egzaminem oraz wydaniem zaświadczeń zgodnych w Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkoleń w dziedzinie BHP.

SZKOLENIE Z ZAKRESU ZWALCZANIA POŻARÓW ORAZ BEZPIECZNEJ EWAKUACJI PRACOWNIKÓW

Szkolenia przeciwpożarowe są szkoleniami prawnie wymaganymi, obejmującymi pracodawcę a także zatrudnionych pracowników.

Celem szkoleń przeciwpożarowych jest zapoznanie pracowników z przepisami PPOŻ lub ich utrwalenie.

szkolenia_przeciwpozarowe_2Oferujemy Państwu szkolenia przeciwpożarowe:

 • szkolenia PPOŻ dla pracodawców
 • szkolenia PPOŻ dla osób kierujących
 • szkolenia PPOŻ dla pracowników

Szkolenia realizowane są w zakładach pracy lub w siedzibie ośrodka w terminach dogodnych dla osób szkolonych.

szkolenia_przeciwpozaroweSzkolenia przeciwpożarowe obejmują tematykę:
– teoria:

 • zapoznanie z technikami gaszenia pożarów
 • zapoznanie z środkami gaśniczymi
 • dobór gaśnic
 • rozmieszczenie gaśnic
 • lokalizacja pożaru
 • zapoznanie ze znakami przeciwpożarowymi
 • alarmowanie i powiadamianie służb ratunkowych

Każda z osób szkolonych ma możliwość użycia gaśnicy.

Szkolenia kończą się egzaminem oraz wydaniem zaświadczeń.

Nasza firma oprócz organizacji szkoleń PPOŻ i BHP zajmuje się także wykonaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.