Sprzedaż gaśnic

Krispol zapewnia optymalne rozwiązania związane z ochroną przeciwpożarową. Organizujemy szkolenia PPOŻ, wykonujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla różnych obiektów. Ponadto wyposażamy naszych klientów w znaki PPOŻ i BHP oraz przeprowadzamy przeglądy gaśnic i hydrantów.

W naszej ofercie dostępne sprzedaży gaśnic, mamy urządzenia gaszące różnego typu. Posiadamy gaśnice pianowe, proszkowe i śniegowe. Każda z nich przeznaczona jest do gaszenia pożarów innego typu.

Gaśnice pianowe

Gaśnice pianowe wykorzystuje się głównie do gaszenia drewna, gumy czy papieru – czyli materiałów, które po zapaleniu ulegają dodatkowo rozżarzeniu. Stosuje się je także w przypadku pożarów cieczy takich jak nafta, alkohol czy eter oraz substancji topniejących pod wpływem ciepła np. smoła lub parafina. Jako czynnika gaszącego w gaśnicach tego typu używa się pianki gaśniczej. Wyrzut pianki z urządzania możliwy jest dzięki zastosowaniu sprężonego gazu, najczęściej używa się do tego celu dwutlenku węgla lub azotu

Gaśnice proszkowe

W gaśnicach proszkowych stosuje się proszki gaśnicze, czyli zmielone związki węglanowe lub fosforowe. W zależności od tego, jaki środek gaśniczy zawierają, gaśnice te mogą być wykorzystywane w przypadku wystąpienia różnego typu pożarów. Modele z proszkiem fosforowym mogą służyć do gaszenia pożarów ciał stałych, cieczy oraz gazów. Gaśnice zawierające proszek węglanowy nadadzą się zaś neutralizacji płonących cieczy i gazów.

Gaśnice śniegowe

Gaśnice śniegowe nazywane są również – ze względu na użyty w nich środek gaśniczy – gaśnicami C02. Zawierają skroplony dwutlenek węgla, który w wyniku rozprężania się osiąga temperaturę -70 stopni Celsjusz. Zaletą tego środka gaśniczego jest to, że nie pozostawia on żadnych zanieczyszczeń na gaszonych przedmiotach. Dlatego też gaśnice tego typu dedykowane są do gaszenia sprzętu elektronicznego pod napięciem.

Gaśnice proszkowe

Gaśnice śniegowe

Gaśnice pianowe

Gaśnice przewoźne

Urządzenia gaśnicze